Blog

5.10. 2020

Najnebezpečnejší vírus je systémová myseľ

Pred pár dňami sa mi naskytla nevšedná príležitosť. V súvislosti s určitými legislatívnymi zmenami, ktoré sa budú diať v SR, som dostal lukratívnu ponuku v jednej oblasti, kde by som v priebehu časového obdobia 6-9 mesiacov vykonával určitú činnosť v rozmedzí pár desiatok hodín s minimálnymi, až žiadnymi nákladmi. Celý proces by bol legálny, v súlade so zákonom s úspešnosťou zavŕšenia 100% a to len...

18.8. 2020

Silno ozbrojení opičiaci s nízkou morálkou

ONI SÚ SILNE VYZBROJENÍ OPIČIACI S NÍZKOU MORÁLKOU, A ČO MY? Ktorí ste čítali Základy sociológie 6*, druhé dva odstavce vám budú známe. Tému však rozšírim o zaujímavé skutočnosti a nové poznatky. Kto aspoň chodil okolo KSB vie, že Homo Sapiens Sapiens je súčasťou biosféry a špecifickým druhom „zvieracej ríše“, kde sa jeho potenciál môže vyvíjať rôznymi smermi, hore ku...

18.8. 2020

Ako vychovať z dieťaťa človeka

S POVAHOU DIEŤAŤA SA ZAČÍNA UŽ PRI VÝBERE OTCA-PARTNERA Ženy by si mali byť vedomé svojho najvznešenejšieho poslania, v ktorom ich nemožno nijak nahradiť – byť matkou. Z toho dôvodu nie je jedno, akých budúcich potenciálnych otcov žena priťahuje. Preto hlavnou otázkou by nemala byť otázka majetnosti samčeka ako parametra zabezpečenosti honosnosti „hniezdočka“, ale hlavne – je...

1.6. 2020

Ako sa vám páčil globálny test?

„Žijeme skvelé časy, všetko sa nám deje pred priamo pred očami.“   K tomuto článku ma inšpiroval príspevok a diskusia na FB profile môjho kolegu Přemka Horského. Toto je jej voľné pokračovanie. Rovnako nebudem vysvetľovať terminológiu, bez osvojenia ktorej tento text nebude dávať potrebný zmysel, preto buď čítajte tlsté knihy, alebo absolvujte kurz na konceptual.eu 🙂 Tak čo, ako sa...

21.3. 2020

MaTrica Života

MaTrica*1 Života*2 je schéma (obr.) postupnosti rozhodnutí (hnedá) a ich následkov v prejavenom Živote, jak v našom vlastnom, tak aj v tom spoločnom, v ktorom naše činy spôsobili kmitavé procesy takého charakteru, že ovplyvnili spoločnú maTricu vývoja Života. V tejto schéme sú okrem zrealizovaných aspektov Života (zelená) uvedené aj tie ktoré sa neuskutočnili (čierna) s ich následnými potencionálnymi prejavmi. Čo je...

17.3. 2020

Sebanenávisť ako charakteristická črta „slovenského“ národa

V prvom rade chcem vysvetliť, prečo som dal „slovenského“ do úvodzoviek. Ide o to, že charakteristickou črtou slovenského ducha nikdy nebola sebanenávisť ale úplne iné kvality. O tom si povieme v inej analytickej správe s názvom „Prečo je Slovensko národ holubičí?“, možno budete prekvapení, čo sa dozviete. Nateraz môžem povedať, že takíto ľudia sú Slováci podľa občianskeho, nie podľa hlbinnej...

18.12. 2019

Dostatočne Všeobecná Teória Riadenia (DVTR)

Svet sa zmenil. V dnešnej dobe sa každý človek stretáva s obrovským závalom informácií, ktorými sa nedobrovoľne dostáva do pozície objektu propagandy a zaužívaných stereotypov. Rozlíšiť podstatu podávanej informácie od propagandy nie je jednoduché. Dokonca aj tzv. príručky kritického myslenia neposkytujú vhodné algoritmy a javia sa byť len ďalšou formou manipulácie. DVTR nám ponúka možnosť ako analyzovať sociálne procesy a rozpoznať...