Blog

21.3. 2020

MaTrica Života

MaTrica*1 Života*2 je schéma (obr.) postupnosti rozhodnutí (hnedá) a ich následkov v prejavenom Živote, jak v našom vlastnom, tak aj v tom spoločnom, v ktorom naše činy spôsobili kmitavé procesy takého charakteru, že ovplyvnili spoločnú maTricu vývoja Života. V tejto schéme sú okrem zrealizovaných aspektov Života (zelená) uvedené aj tie ktoré sa neuskutočnili (čierna) s ich následnými potencionálnymi prejavmi. Čo je...

17.3. 2020

Sebanenávisť ako charakteristická črta „slovenského“ národa

V prvom rade chcem vysvetliť, prečo som dal „slovenského“ do úvodzoviek. Ide o to, že charakteristickou črtou slovenského ducha nikdy nebola sebanenávisť ale úplne iné kvality. O tom si povieme v inej analytickej správe s názvom „Prečo je Slovensko národ holubičí?“, možno budete prekvapení, čo sa dozviete. Nateraz môžem povedať, že takíto ľudia sú Slováci podľa občianskeho, nie podľa hlbinnej...

18.12. 2019

Dostatočne Všeobecná Teória Riadenia (DVTR)

Svet sa zmenil. V dnešnej dobe sa každý človek stretáva s obrovským závalom informácií, ktorými sa nedobrovoľne dostáva do pozície objektu propagandy a zaužívaných stereotypov. Rozlíšiť podstatu podávanej informácie od propagandy nie je jednoduché. Dokonca aj tzv. príručky kritického myslenia neposkytujú vhodné algoritmy a javia sa byť len ďalšou formou manipulácie. DVTR nám ponúka možnosť ako analyzovať sociálne procesy a rozpoznať...