MaTrica Života

MaTrica*1 Života*2 je schéma (obr.) postupnosti rozhodnutí (hnedá) a ich následkov v prejavenom Živote, jak v našom vlastnom, tak aj v tom spoločnom, v ktorom naše činy spôsobili kmitavé procesy takého charakteru, že ovplyvnili spoločnú maTricu vývoja Života.

V tejto schéme sú okrem zrealizovaných aspektov Života (zelená) uvedené aj tie ktoré sa neuskutočnili (čierna) s ich následnými potencionálnymi prejavmi. Čo je zaujímavé, že týmito rozhodnutiami si vyberáme v algoRytmike*3 vývoja Života rôzne scenáre, ktoré sa mohli alebo aj nikdy nemuseli uskutočniť. T.j. niečo zažívame na vlastnej koži a niečo sme nikdy nezažili, aj keď sme mohli.

Samozrejme takto by sme do tejto schémy mohli vtkať aj životy ostatných ľudí s ich zrealizovanými a potencionálnymi scenármi, ktorých všetky zrealizované časti tvoria práve spoločnú maTricu vývoja Života (bola by to spoločná zelená). Potom by obrázok vyzeral ako klbko týchto vzájomných prepojení.

Tento model si vieme preniesť aj do sféry riadenia supersystémov*4 a za objekt riadenia si zvoľme supersystém civilizáciu ľudstvo. Jeho vývoj:

 

  1. Žiadaný – ten je podmienený – na 1. mieste našou Mierou mravnosti a následne pri jej aplikovaní aj nevyhnutným adekvátnym svetonázorovým chápaním, aby sa pri následnej realizácii podľa daného mravnostného výberu vychytali tzv. „slepé miesta“, nedomyslené prejavy Života, na ktoré je mať zase potrebné to svetonázorové chápanie. T.j. nestačí len dobre chcieť, ale aj dobre chápať. Takže by sa zdalo, že naopak je na 1. mieste svetonázorové chápanie, nie mravnosť. Odpoveď by mohla byť že ide o dvojjediné jestvovanie, kde jedno od druhého nejde oddeliť. Lenže chýba nám ešte jeden aspekt, nejaký „hybný stimul“. Treba zapojiť ešte komponentu, bez ktorej sa aj tak nič neudeje a tou je – Vôľa ako energetický prejav Človeka. T.j. dostávame sa k TrojJedinstvu MSV: Mravnosť – Svetonázor – Vôľa, podobnosť s modelom MIM je pochopiteľná a zákonitá.  Mravnosť je Mierou, Svetonázor je InFormáciou a Vôľa je Mathériou, kde jedno bez druhého nemôže existovať.
  1. Objektívne realizovaný – prejavený v maTrici Života ako následok konkrétnej adekvátnosti modelu reálnej, nie deklarovanej MSV. T.j. ide o reálny výsledok rozdielu toho, čo sme si mysleli, že vieme a chceme v bode 1 a toho, čo sme nakoniec z toho dostali v bode 2. Pretože nestačí len navonok nejaké kvality deklarovať, ale nimi aj reálne disponovať. Tu je veľké nebezpečenstvo pre jedincov, ktorí sa spoliehajú na nastavenie „fake it until you make it“*5, aby neostali iba v deklarovaní svojich kvalít a toho čo chcú, pretože môžu podľahnúť ilúzii, že už to žijú, no realita Života ich rýchlo preberie. Ide o dobrú ladičku, no zlú cieľovú funkciu riadenia.
  1. Nechcený (červená), ktorý môžeme rozdeliť na

– Subjektívne nechcený, pretože pre nás ako subjekt riadenia môže znamenať koniec riadenia objektu (ľudstva) podľa našej MSV.

– Objektívne nechcený *6 – z hľadiska možnosti katastrofy až takého rozmeru, že by to znamenalo koniec existencie objektu (ľudstva). T.j. dostalo by sa naše riadenie do rozporu s vektorom cieľov HNR. Stav civilizácie značí, že sme dlhodobo balansujeme na hrane prípustného vektora chýb od HNR.

  1. Nemožný – taký, ktorý v maTrici Života neexistuje. Ak si niekto nevie predstaviť nemožný scenár, tak si pozrite váš doterajší život a jeho potencionálne prejavy, ktoré sa nezrealizovali (aj keď boli možné). Rozdiel medzi nimi a nemožným vývojom je taký, že potencionálne prejavy sú podmienené našou MSV a nemožný vývoj je podmienený maTricou HNR, kde na niektorý vývoj daného vybraného supersystému (alebo aspektu Života) proste „nie je miesto“. Napr. plavíme sa po mori a diaľke vidíme pevninu, kde by sme chceli zakotviť. Po chvíli sa však ukáže, že išlo o očný klam a pevnina tam nie je. Veľa ľudí v dnešnej dobe pod vplyvom propagandy liberalizmus a všetkosidovoľovania v duchu „Yes we can“*7 nemá Rolíšenia*8 aby dokázalo rozpoznať možné od nemožného, ale hlavne správne od nesprávneho. Následky takejto MSV zažívame na vlastnej koži všetci denne.

Súčasná dejinná epocha a jej príležitosť

 

Lenže na riadení tohto objektu ľudstvo má záujem aj subjekt, ktorému hovoríme Globálny prediktor (GP). Dokonca nejde len o záujem, ale aj jeho samotnú prax. On má podľa svojej koncepcie na žiadaný vývoj podľa svojej MSV vytvorené svoje prostriedky zo 6 priorít VPR*9, v ktorých mu v mnohom ako jedinci nevieme konkurovať a ani zatiaľ nemusíme. V čom ho nateraz predčíňame (resp. sme toho schopní), je práve naša MSV založená na 1 priorite VPR.

Tu okrem samotnej realizácie KSB v bežnom živote, máme veľkú silu práve v aspekte MIM, kde

– okrem vnímania a chápania dominantných prebiehajúcich udalostí a robení analýz či iných informačných prejavov (spomínaných kmitavých procesoch ovplyvňujúcich spoločnú maTricu vývoja Života) v spoločnosti (supersystéme),

– vieme vplývať aj na noosférické*10 moduly v maTrici Života, aby sme si vybrali práve nami žiadané*11 a aj objektívne zrealizovateľné scenáre s podporou HNR vďaka našej MSV, ktorú si zvyšujeme práve štúdiom KSB a vnímaním Života.  Lenže všetky noosférické moduly, ktoré sú potencionálne možné, potrebujú určité nevyhnutné „nasýtenie“ MSV, aby sa mohli objektívne prejaviť. Keďže chceme aby to bol náš spoločný potencionálne možný a zrealizovaný vývoj, musíme sa „zospoločniť“, zjednotiť do súborného intelektu. Parametre tohto zjednotenia môžeme zjednodušiť do – staňme sa Ľuďmi!*12

Dajme si príklad nasycovania takýchto noosferickych modulov. Už ste určite videli sanitku so zapnutými majákmi ako sa niekam ponáhľa. Čo vás vtedy napadne? To spektrum je zrejme rôzne – od „Bože čo sa zase stalo“ a všemožnej podoby stresu až po práve úprimné prianie „nech všetko dobre dopadne, držím im palce“. Teraz si predstavte, že by sme všetci nasycovali Život práve týmto druhým zameraním. Jednak to zvyšuje pravdepodobnosť pozitívneho bezkonfliktného vývoja udalostí, jednak vytvárame v sebe predpoklad, že týmito kvalitami sami disponujeme. Samozrejme tento príklad je zjednodušený, pretože Život ponúka širokú paletu aspektov, ktorých spustenie má vplyv na jeho konkrétny prejav. Keď si však namiesto zásahu sanitky predstavíme náš želaný vývoj objektu ľudstvo a podľa nášho MSV „dohliadneme“ k čo najvzdialenejšiemu a Zhora podporovanému scenáru maTrice Života (modrá), môžeme spätne (od konca – nášho cieľa, cieľovej funkcie riadenia) nasycovať práve tú reťaz informačných modulov, ktoré sú nami želané, aby sa následne prejavili v Živote.

Práve v tomto vplyve na nízkofrekvenčné procesy cez noosferu je prevaha subjektu súborný intelekt Ľudstvo nad subjektom GP. Proti tomuto vplyvu nevie GP bojovať svojimi VPR kvôli neadekvátnosti svojej MSV voči Životu. Táto epocha sa na rozdiel od tých minulých odlišuje práve tým, že máme k dispozícii potrebné „know how“ na svetonázorové chápanie, ktoré v minulosti chýbalo, zatiaľ čo predpoklady na mravnosť a vôľu tu boli vždy. Vyzerá to byť iba ako ďalšia samoúčelná výzva na štúdium KSB. No pokiaľ vám toto celé dáva zmysel, tak to asi ten zmysel aj bude mať. Ak nie, tak vám ešte viac napoviem. Súborný intelekt potrebuje kritické množstvo subjektov „X“ s tomu odpovedajúcou MSV, aby sa modrý scenár mohol zrealizovať. Preto tí konceptuáli, ktorí pochopili to čo som tu opísal, vyzývajú k štúdiu tlstých kníh. Teda nejde o samoúčelnosť, ale nevyhnutnú objektívnu podmienku na to, aby sme sa vedeli posunúť ďalej…

*1 – MaTrica s veľkým T podrozumieva druhú zmyslovú rovinu na základe sTrojenia podľa konceptu MIM, Mathéria – InFormácia – Miera, viac napr. tu
http://leva-net.webnode.cz/products/mrtva-voda-novy-preklad-1-svazek/

 

*2 – Život s veľkým „Ž“ znamená Boh (Hierarchicky Najvyššie Riadenie – HNR) + Vesmír (v najširšom slova zmysle)

 

*3 – pôvodne algoritmus – vraj skomolenina podľa mena musliského matematika al-choremzí. My sa budeme držať aj vyjadrenia druhej zmyslovej roviny s „Y“. Každopádne pod algoRytmom v tejto súvislosti chápeme scenár postupnosti krokov využívania určitých  inFormácií

4* – k termínom supersystém, subjekt, subjektívny, objekt, objektívny, cieľová funkcia riadenia, atď. stiahni DVTR na www.konceptual.eu
alebo absolvuj kurz na https://konceptual.eu/ponuka-kurzov/ponuka-kurzov-zaklady-dvtr/

 

*5 – voľne ako „kým to nemáš, predstieraj ako by to už bolo“

*6 ak je objektívne nechcený z hľadiska HNR, je vôbec možný, alebo tým pádom spadá pod nemožný?

*7 – Známy slogan Baracka Obamu v jeho p-rezidentskej kampani

*8 – Rozlíšenie ako schopnosť rozpoznať „to“ a „nie to“ sa dostáva Človeku od HNR podľa jeho MSV. Viac o rozlíšení práce alebo kurz KSB/DVTR.

*9 – Všeobecné prostriedky riadenia
https://www.youtube.com/watch?v=fuIcKDwy2XI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ABjE8hcZeEg&t=

*10 – O Noosfere pozri vedecké práce Pierre Teilhard de Chardin, Vladimir Vernadsky
http://leva-net.webnode.cz/clanky-katalog/egregorialne-matricni-rizeni/

*11 – opak takých prejavov, aké som analyzoval tu – https://konceptual.eu/2020/03/17/sebanenavist-ako-charakteristicka-crta-slovenskeho-naroda/

*12 – o tipoch psychiky znovu pozri práce alebo kurz KSB/DVTR. Tu len v krátkosti – Človek, to je vôľou realizovaný tvoriaci potenciál podriadený svedomiu.

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ma podporiť viacerými spôsobmi:

SK60 0900 0000 0051 2967 7568

 

Ďakujem veľmi pekne, zábava ešte len začína!

 

Počet zobrazení: 3 801 x