Blog

18.12. 2019

Dostatočne Všeobecná Teória Riadenia (DVTR)

Svet sa zmenil. V dnešnej dobe sa každý človek stretáva s obrovským závalom informácií, ktorými sa nedobrovoľne dostáva do pozície objektu propagandy a zaužívaných stereotypov. Rozlíšiť podstatu podávanej informácie od propagandy nie je jednoduché. Dokonca aj tzv. príručky kritického myslenia neposkytujú vhodné algoritmy a javia sa byť len ďalšou formou manipulácie. DVTR nám ponúka možnosť ako analyzovať sociálne procesy a rozpoznať...