Ukrajina – Rusko – Svet

V súčasnosti sú nám známe dva systémy koncepcie globalizácie.

  1. Starozákonná biblická (SB) – v krátkosti ju možno popísať ako cez monopol lichvy koncentrovanie majetku celého sveta do rúk pár rodín. Jej priebeh žili naši predkovia. Je založená na príbehu oddelenosti ľudí medzi sebou a ľudí s prírodou. Človek človeku vlkom. Davo-„elitarizmus“ a bezbožnosť. My žijeme jej finálne štádium so všetkými jej plusmi aj mínusmi, hlavne mínusmi. Plandémia, biosférna kríza, ekonomické strádanie.

 

  1. Koncepcia spoločnej bezpečnosti (KSB) – fundament lepšej, dlhodobo udržateľnej spoločnosti. Metrologicky konzistentné ekonomické modely (viď. moje predošlé články). Príbeh spolubytia. Človek Človeku bratom. Symbióza s biosférou. Jej formálno-lexikálne prejavy majú zárodok v ruskom konceptuálnom hnutí. Je to najmä preto, že na slovanskom svete stojí aktuálna civilizačná úloha na zrod duchovného Ja v každom človeku (tzv. Ľudský typ psychiky) a cez toto vedomé duchovné Ja dosiahnuť Súbornosti. No keďže ide o celocivilizačný model, nemusíme sa nevyhnutne obmedzovať len na slovanstvo, pretože dopyt po Ľudskosti volá v každom príčetnom človeku na planéte, preto je KSB celoplanetárny, nie nacionálny ruský koncept.

Podmienky životnosti SB je neustále pohlcovanie ďalšieho a ďalšieho územia za účelom koncentrácie moci cez vysávanie zdrojov. Na to, aby ďalšie územia boli ochotné na toto parazitické zaobchádzanie pristúpiť, musia byť splnené nasledovné podmienky (PZ):

  • Mravná degradácia obyvateľstva hostiteľskej krajiny
  • Svetonázorová kastrácia a konceptuálna nevzdelanosť
  • Zdrojová nedostatočnosť na odolávanie tlaku „prostredia“
  • Vytváranie kolaborantov a miestnych lokajov, ktorí budú rozhlasovať tézy v súlade s cieľmi parazitického centra, v rozpore s cieľmi miestneho obyvateľstva, no zabalené do ľúbivých rečí.

Týmto spôsobom sa v priebehu histórie 3/4 planéty stali priamymi kolóniami alebo kryptokolóniami SB. Lenže SB potrebuje stále rásť, inak sa matematicky zrúti do samej seba. Potrebuje zdroje, územie, nerastné suroviny a pár otrokov. Poslednou, nie definitívne kolonizovanou časťou planéty cez SB je Ruská federácia.  Ruský mužík sa však nie a nie nechať definitívne kolonizovať. V tom je „odveká nenávisť“ a Rusofóbia západného konglomerátu ako nástroja SB voči Rusku.

Práve preto západ pravidelne periodicky realizuje vojenské výboje na Rusko. Lenže ako ukazujú dejiny, vojensky vždy prehrá. Jediná možnosť ako poraziť Rusov je realizovať PZ a poštvať Rusa proti Rusovi, Slovana proti Slovanovi. A ako to lepšie spraviť ako nahovoriť jednému Rusovi, že nie je Rus ale Ukrajinec? Predstavte si, že by Oravákom narozprávali že nie sú Slováci, že boli vždy utláčaní Slovákmi, živte v nich túto výnimočnosť a nenávisť počkajte si 100 rokov. Presne to sa stalo s Ukrajincami. Štruktúrnym spôsobom sa začala Ukrajina budovať za Rakúsko-Uhorska presne s týmito cieľmi. Vlastný, „iný“ jazyk, vlastná „iná“ história. Potom prišli za SSSR trockisti, ktorí im úmyselne škodili a krivdu dokonali. Výsledky vidíme v dnešnej dobe. Ukrajincom narozprávali, že sú niečo iné a oni im uverili. Byť nacistom na Ukrajine je vecou národnej hrdosti, pretože je to prejavom boja proti „ruskej“ okupácii.

A keďže západný konglomerát tento ukrajinský mýtus vytvoril, čo sa deje? Správne, všemožne tento nacizmus a fašizmus rozdúchava a živý. Iba týmto spôsobom majú možnosť:

–     Ťažiť z Ukrajiny nerastné suroviny

  • Kolonizovať ďalšie územie
  • Vytvoriť si priestor na prípadný vojenský zásah proti Rusku a ako zámienku tak živiť na západe rusofóbiu

Samozrejme západ je toto odhodlaný robiť „do posledného Ukrajinca“ či iného domorodca danej kolónie, preto aj u nás základne. Viete čo je na tom zaujímavé? Že práve ten tvrdo „antifašistický“ a „antinacistický“ západ, ktorý akýkoľvek prejav zdravého vlastenectva vo svojich domovských krajinách tvrdo potláča (práve za úceľom PZ), tu úmyselne živý nacizmus. Z toho jasne vyplýva, že sú to očividní pokrytci a teda že to nie je jav náhodný, ale úmyselne a priamo riadený. Ďalej z toho vyplýva to, že Rusofóbia je tá najvyššia karta, vyššia ako „fašizmus“. Pokiaľ si rusofób, môžeš byť aj fašista. Dokonca vyššia ako vakcínovanie, to bolo vidieť pri kauze Sputnik V na Slovensko, kde aj tí najposadnutejší vakcinátori „zrazu“ nechceli zlé ruské vakcíny. Pokiaľ si rusofób, ani vakcíny netreba.

A keďže západné centrum koncentrácie riadenia má väčšiu silu a zdrojovú stabilitu ako jeho kolónie, v súlade s tým, ako sme si povedali v PZ, lokaji a kolaboranti vedia, že je jedno aké fašistické a neľudské podmienky budú vytvárať na svojom vlastnom obyvateľstve, pokiaľ budú hrať na tú „najvyššiu kartu“ a budú slúžiť svojmu západnému pánovi, tak ich bude hladkať a cez spriaznené médiá a dotované mimovládky ich nechá na pokoji a nechá im svoj parazitický desiatok.

Práve preto sú všetci miestni lokaji a kolaboranti rusofóbi, práve preto žiadnemu „antifašistovi“ nevadí Ukrajinský fašizmus. Egregoriálne sú napojení na SB. Lenže oni nehrajú na najvyššiu kartu, ako si myslia. Tou je Božia Všedržiteľnosť a Prozreteľnosť. Ona podporuje tých, ktorí sú v súlade so Zámerom. A Zámerom je vybudovať celoplanetárnu civilizáciu Ľudskosti, tá pochádza z Ruska. Veď o tom píšem v každom článku, všetky na seba nadväzujú. Kruh sa uzavrel… alebo skôr špirála ide ďalej?