Ako sa vám páčil globálny test?

„Žijeme skvelé časy, všetko sa nám deje pred priamo pred očami.“

 

K tomuto článku ma inšpiroval príspevok a diskusia na FB profile môjho kolegu Přemka Horského. Toto je jej voľné pokračovanie. Rovnako nebudem vysvetľovať terminológiu, bez osvojenia ktorej tento text nebude dávať potrebný zmysel, preto buď čítajte tlsté knihy, alebo absolvujte kurz na konceptual.eu 🙂

Tak čo, ako sa vám páčil testovací manéver v podobe COVID 19? Otestovalo sa mnoho vecí, o ktorých by mohlo (a malo, aj bolo…) byť napísaných veľa článkov a analýz. Za ten najpodstatnejší test považujem práve riadenie na základe cirkulácie informácií v supersystéme ľudstvo. Celý svet je informačne prepojený, takže v tomto zmysle je globalizácia ako objektívny proces nesúci subjektívnu koncepciu, zavŕšená. No nedosiahli sme jej cieľovú funkciu, o nej píšem neskôr. Verím, že ju ani nedosiahneme a cieľová funkcia bude realizovaná podľa alternatívne objemnejšej koncepcie globalizácie. Každopádne testu COVID 19 sa zúčastnil celý svet a dopadol viac menej úspešne.

Test COVID 19 bola informačná predohra. V žiadnom prípade nie je možné, ani udržateľné, aby sa svet vrátil do „starých kolají“, ktorý by sme mohli označiť ako „otroci sa môžu tešiť, že môžu splácať svoje úvery“. Nevyhovuje to ani globálnej konceptuálnej moci, ani štátnej elite USA (ktorá potrebuje Armagedon a z dlhodobého hľadiska s GP prehráva). Nevyhovuje to ani ľuďom, ktorí vedia, že v tomto systéme „niečo“ nefunguje.

To, na čom je postavená starozákonná koncepcia zotročenia ľudstva, t.j. monopol skúpenia sveta cez úžeru, je v technosférnej civilizácii neudržateľné, pritom úžera vybičovala technosféru do týchto absurdností (povedzte  mi niečo o efekte opičej labky… J). Ide o to, že je príliš veľa otrokov, ktorí príliš veľa spotrebúvajú a konzumujú (lebo sú na úrovni tipu psychiky zviera), vyrábajú a produkujú (lebo sú zadĺžení a musia „robiť zisk“, t.j. sú na úrovni naprogramovaného zombie) a budú to robiť do nekonečna. Lenže zdroje planéty nie sú nekonečné a nárokujú si na ne Pani konceptuálnej moci. Oni by radi „parazitovali udržateľne“, krásny oxymoron… Nevychádza im to celý globálny historický proces, čoho dôsledkom je práve globálna všetko kríza. Obávam sa, že oni to inak nevedia, preto musíme popracovať na sebe my, no o tom píšem nižšie.

S Přemkom sme rozoberali možný vývoj ľudstva cez biogénnu a technologickú podobu civilizácie. Přemek píše (krátené):

Výhoda biogenní civilizace – je v rovnováze s biosférou.

Nevýhoda biogenní civilizace – mnohem snáze v ní probíhá hermetizace znalostí a tím snadněji udržuje davo – elitářský model uspořádání společnosti, na rozdíl od technogenní civilizace, kde se projevuje zákon času.

Výhoda technogenní civilizace – projev zákona času. Díky rozdílné frekvenci sociálního a biologického času se znalosti dehermetizují a informace se může dostat ke každému. Vše je tzv. dostupné pro ty, kdo mají zájem a chtějí znát a chápat.

Nevýhoda technogenní civilizace – ve zkratce staví kulturu proti přírodě (Kultura kontra natura).

Z výše uvedeného je zřejmé, že syntéza by měla proběhnout kombinací výhod obou typů civilizací a následné eliminaci nevýhod.“

Ja dodávam (krátené):

„Myslím si, že táto syntéza výhod biogénnych a technologických aspektov je správny a nevyhnutný krok vo vývoji ľudstva. Nezameniteľnou výhodou technosféry ako stimulu nášho vývoja je okrem zrýchleného SČ ešte jedna vec. Tou je možnosť okúsiť svoju slobodnú vôľu, znalosti a mravnosť cez používanie technosféry, ktoré vedú k určitým dobre citeľným následkom, či už pozitívnym alebo negatívnym. Keby sme tieto skúsenosti vďaka technosfére nemali… nuž predstav si opičiaka, ktorý nemá pištol, ale v biogénnej civilizácia s odomknutým potenciálom by vedel cez egregoriálno-maTričné riadenie spôsobiť napr. zánik slnečnej sústavy. T.j. technosféra je taká barlička, trenažér na chápanie širších následkov svojich rozhodnutí. Tým, že nás technosféra môže zahubiť, nás cez spätné väzby učí mravnosti. Preto si myslím, že aj syntéza B a T je len prechodným javom ku ČeloVečnosti.

Mám za to, že ten potenciál, ktorí máme a môžeme dosiahnuť je taký obrovský, že o tom nedokážeme ani dostatočne hovoriť, nestačí fantázia. Prakticky všetká technosféra je slabá kópia niečoho čo v biosfére funguje a môžeme mať aj bez technosféry, samozrejme veľa vecí (takmer všetko) by vyzeralo/bude vyzerať inak.“

Čo nám hrozí na jeseň? Práve druhá, hlavne informačno-mediálna vlna (ošetrená o chyby v globálnom teste COVID 19), ktorá spustí takú epidémiu (samozrejme najlepšie reálnu, aby sa to lepšie a ľahšie predalo), že viete ako, nie je iná možnosť ako nás všetkých v mene záchrany ľudstva vakcinovať, priškrtiť v slobodách atď. Problém – reakcia – riešenie. T.j. podoba človeka ako je na obrázku. Tu sa dostávame k tomu, prečo tvrdím, (čítaj so sarkazmom) že to nie je cieľom a prilejem vodu na mlyn všetkým „antihoaxerom“. Osobne si myslím, že čipovanie ľudí a hrôzy ovládania mysle (etc.) z toho plynúce, je preceňovanie tohto nebezpečenstva. Ide totiž o to, že ľudia sú už dávno zotročení zombie aj bez čipov. Viď. práve globálny test COVID a jeho priebeh. To ako píšem o technosfére ako barličke, tak to platí aj v zmysle zotročovania. Proste žiaden čip nenahradí tie obmedzenia, ktoré si ľudia vytvárajú sami vo svojej mysli nedostatkom komplexnosti, plnosti, hĺbky a šírky toho, ako tento svet naozaj funguje, prečo sme tu a kam smerujeme.

Čipovanie ľudí je nebezpečné práve v tom, že ide o precedens. Rovnako ako bol precedens to, koľko si cez test COVID 19 necháme nakecať nezmyslov a zobrať z našich ľudských práv a slobôd. Ja teda tvrdím (sorry antihoaxeri), že sa má ísť ešte ďalej ako je obrázok. Predstava globálnej konceptuálnej moci je taká, domnievam sa, že finálna podoba zotročených zombie bude tzv. Homo evolutis. T.j. biologická schránka kompletne popretkávaná technologickými prostriedkami, kde nebude v matrici možných stavov bytia možné uplatnenie a rozvoj geneticky podmieneného potenciálu druhu človek rozumný, ktorý mu bol daný Zhora a bude sa dať „udržateľne parazitovať“ na jeho práci a hlavne životnej energii. Peklo na Zemi.

Přemek píše „Máme dost důvodů se domnívat, že dnešní civilizace se svými dějinami, které se učí na školách, není první civilizací na této planetě. Je také důvodné se domnívat, že předchozí civilizace byly biogenní. Dnešní civilizace je technogenní.“ Ja dodávam, že globálna konceptuálna moc minulú civilizáciu priviedla do slepej uličky preto, že chcela „udržateľne parazitovať“ cez využitie nevýhod biogénnej civilizácie. Teraz sa o to pokúša cez nevýhody technogénnej civilizácie.

Lenže chytráčili oni, ale Boh je najväčší chytrák… Môžeme sa domnievať, že Zhora boli dané iné plány.  Máme predurčené práve uplatniť a rozvíjať náš geneticky podmienený potenciál, reflektovať a realizovať Kráľovstvo Nebeské tu na Zemi, namiesto Pekla na Zemi.

K tomu je potrebných viacej vecí:

 

  1. Vymaniť sa z programového režimu riadenia (viď. kurz nadstavba DVTR)

Ide to, že drvivá väčšina všetkých informácií, ktoré sa k nám dostanú má povahu programového, maximálne programovo-adaptívneho režimu riadenia. T.j. dostávate informácie, na základe ktorých ste riadení. Tak ako niekto stlačí ovládač na televízory a zmení hlasitosť alebo program, tak niekto zmení cirkuláciu informácií v supersystéme ľudstvo a tým zmení jeho program. Ide o veľmi primitívnu schému riadenia, kde sa nepočíta so spätnou väzbou, jednoducho takto sa to nastaví a takto to bude. Bohužiaľ, v tomto robí aj tzv. alternatíva medvediu službu. Okrem mnohých nezmyslov rovnajúcich sa mainstreamu vytvára rovnako iba program, ktorý je častokrát doplnený o katastrofické scenáre bez gramotného plánu ich zamedzenia, nehovoriac o alternatívnych, lepších scenároch vývoja budúcnosti. Teda maximálne spustia stimul podľa prvého bodu plnej funkcie riadenia.

  1. Riadiť supersystém ľudstvo podľa schémy prediktor-korektor
    „…bez gramotného plánu ich zamedzenia, nehovoriac o alternatívnych, lepších scenároch vývoja budúcnosti.znamená, že treba predvídať, kam ktoré informácie a riadiace kroky povedú, aké budú mať následky a podľa akej koncepcie sa majú realizovať. T.j. všetky elementy supersystému ľudstvo (v ideálnom prípade) alebo aspoň väčšina, budú kolektívny globálny prediktor-korektor.
  1. Osvojiť si nevyhnutné znalosti a mravnosť

„T.j. všetky elementy supersystému ľudstvo (v ideálnom prípade) alebo aspoň väčšina, budú kolektívny globálny prediktor-korektor.“ Znamená, že ľudia disponujú potrebným svetonázorovým chápaním a mravnosťou, ktoré im umožnia riadenie podľa tejto schémy. Ak tieto znalosti mať nebudú budú stále iba v programovom režime, nech budú akokoľvek frflať, nadávať na systém, robiť protesty, vzbury, alebo v lepšom prípade čítať alternatívne informácie či analýzy.

  1. Zvýšiť svoju mieru subjektnosti

DVTR sa preto volá DVTR, lebo nejde len o teóriu, ale aj o riadenie. A riadiť môžeme len vtedy keď sme subjekt riadenia, nie objekt. Teda okrem osvojenia si nevyhnutných znalostí a mravnosti, musíme spraviť to najpodstatnejšie, stať sa subjektom riadenia a vstúpiť do riadenia (viď nadstavba DVTR). Na to treba vôľu, lenže to je to najjednoduchšie, lebo to má každý z nás k dispozícii.

A ak chceme, aby ľudstvo začalo viesť zdravý spôsob života, vymanilo sa zo svojho konfliktu s biosférou a vyriešilo svoje vnútorné sociálne problémy, je nutné začať sa vo vzdelávacom systéme a politike opierať o inú mravno-svetonázorovú koncepciu. Danej koncepcii musí byť podriadené všeobecné vzdelanie na všetkých stupňoch vrátane politiky. Lenže ako zmeniť vzdelanie keď ho určuje politika? Už to nie je celkom tak, dôkazom toho sú aj tieto stránky. Ľudia si proste musia uvedomiť, že so vzdelávaním sa nekončí po skončení školy, ale že vzdelávať sa treba celý život. Preto prestaňte byť objektom riadenia a staňte sa subjektom riadenia, realizujme spoločne inú koncepciu globalizácie, Zhora máme navrch.

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ma podporiť viacerými spôsobmi:

SK60 0900 0000 0051 2967 7568

 

Ďakujem veľmi pekne, zábava ešte len začína!

 

Počet zobrazení: 2 584 x