Ako vychovať z dieťaťa človeka

Ako vychovať z dieťaťa človeka

S POVAHOU DIEŤAŤA SA ZAČÍNA UŽ PRI VÝBERE OTCA-PARTNERA

Ženy by si mali byť vedomé svojho najvznešenejšieho poslania, v ktorom ich nemožno nijak nahradiť – byť matkou. Z toho dôvodu nie je jedno, akých budúcich potenciálnych otcov žena priťahuje. Preto hlavnou otázkou by nemala byť otázka majetnosti samčeka ako parametra zabezpečenosti honosnosti „hniezdočka“, ale hlavne – je toto otec mojich detí? Akú má povahu a vlastnosti? Mám pocit, že ženy si často tento cieľ zamieňajú a hľadajú iba materiálne zabezpečenie, čo je samozrejme podstatné, no aj ten najmajetnejší nemusí byť zďaleka ten najvhodnejší práve pre ňu. Ak sa na toto zabúda, v budúcnosti to vyvoláva nepochopenie medzi partnermi a dochádza k tak častým rozvodom.

ŽENA SI SVOJHO POTENCIÁLNEHO OTCA SVOJICH DETÍ VYBERÁ

V spoločnosti dominuje mylné presvedčenie, že muž „zbalí“ ženu. V skutočnosti prvotný impulz vychádza od ženy, ktorá vzbudzuje svojím výzorom a správaním záujem u okolitých mužov. Pokiaľ muž reaguje na túto výzvu, opätuje ju svojou pozornosťou a záujmom. Pokiaľ ju žena akceptuje, začína sa spoznávanie. Pokiaľ ho neakceptuje, pretože záujem môže vyvolať aj u nežiadúcich mužov, a muž toto odmietnutie nie je schopný prijať, môže bohužiaľ dôjsť až ku znásilneniu. Preto je veľmi dôležité, ako sa žena ako potenciálna matka na verejnosti oblieka, správa a vystupuje. Pijanky a fajčiarky dávajú o sebe na podvedomých úrovniach signál, že nie sú zdravé matky. Preto väčšinou v takomto stave priťahujú mužov, ktorí nemajú záujem o ženy ako matky, ale iba ako o objekty krátkodobého uspokojenia svojich sexuálnych inštinktov. Ďalším klamom pre mužov sú prílišné parfémy a mejkapy, či vyzývavé oblečenie. Mužovi by sa mala žena páčiť taká aká prirodzene je. Partneri by si mali prirodzene voňať. Pokiaľ žena vonia tak ako v skutočnosti nevonia a vyzerá tak ako v skutočnosti nevyzerá, pritiahne partnera, ktorému sa v skutočnosti nepáči. To je základom ďalších problémov a nezhôd do budúcnosti.

 

S VÝCHOVOU DIEŤAŤA SA ZAČÍNA EŠTE PRED POČATÍM

Možno Ste sa stretli s tým ako sa mamička chváli: „Hneď ako som zistila, že som tehotná, prestala som piť aj fajčiť.“ V očakávaní pochvál a uznania. No my sa pýtame: „Kedy si zistila, že si tehotná?“ Väčšinou sa tak stane v období tretieho mesiaca tehotenstva. V tom je kameň úrazu. V prvých mesiacoch sa vyvíja nervový systém dieťaťa. Ak mamička počas týchto troch mesiacov pila alebo fajčila, na plode dieťaťa to zanechalo nezvratné škody. Je všeobecne známe, že alkohol a tabak sú neurodegeneratívne jedy, zbrane genetickej likvidácie. Čiže aj keď mamičky po treťom mesiaci robia všetko svedomito, niektoré devastačné následky sú už zbytočne nezvratne spustené. Tu patrí aj strava plná chemikálií, emočno-zmyslové nasTrojenie matky a rôzne iné faktory.

 

AKO VYCHOVAŤ Z DIEŤAŤA ČLOVEKA?

Dieťa počas svojho dospievania prechádza rôznymi štádiami vývoja svojej psychiky. Od počatia počas tehotenstva je celých deväť mesiacov závislé na mame. To sa nemení ani po pôrode počas prvých rokov života, kedy je dieťa odkázané na opateru matky a v pozadí na zabezpečenie otca. V tomto štádiu sa dieťa moc nelíši od mláďat vo zvieracej ríši. Disponuje základnými vrodenými inštinktami prežitia. Jedlo, spánok, základné potreby. Ide o tzv. tip psychiky zvieraťa. Bohužiaľ, niektorí dospelí jedinci sa zasekli a ostali v tomto štádiu vývoja aj počas svojho života a k zvieracím inštinktom pridali iba kultúrne obálky (viď. spomínané „hniezdočko“). Ide im iba o uspokojovanie týchto najjednoduchších potrieb. Práve preto je výchova tak dôležitá.

Ďalej sa počas dospievania prejavuje vplyv prostredia na dieťa. Rodina a spoločnosť, kultúra všeobecne. Dieťa vidí, dieťa si osvojuje, dieťa koná. Dochádza tu k preberaniu základných svetonázorových vzorcov. Otázku mravnosti má v rukách hlavne matka svojimi životnými postojmi a správaním ku tým alebo oným neurčitostiam vyskytujúcim sa v rodine. Otázku misie, ideálov a cieľov má v rukách najmä otec. V tomto štádiu dieťa nekriticky preberá to, čo vidí v okolí. Ide o tzv. tip psychiky zombie. Bohužiaľ, niektorí dospelí jedinci sa zasekli a ostali v tomto štádiu vývoja aj po zbytok svojho života a nekriticky preberajú z okolia všetko, čo zapadá od ich vytvorených vzorcov.

Postupom času však dieťa zistí, že nie vždy majú mama a otec pravdu, že spoločnosť nefunguje úplne ideálne a aj kultúra má svoje defekty. Tu sa začína prejavovať vôľa dieťaťa. Dieťa chce meniť, tvoriť, rozmýšľať za seba a podľa seba. Čo však chcú rodičia od dieťaťa? Aby poslúchalo. Najlepšie na slovo, hneď a bez výhrad. V skutočnosti tu ide o potlačenie slobodnej vôle dieťaťa. Ak sa táto vlastnosť u dieťaťa udusí, stratí vôľu a od tohto štádia sa stáva bezduchým nástrojom vo vôli niekoho iného. Bude spĺňať rozkazy. Bude sa poddávať. V bande nebude vedieť povedať: „Nechcem byť ako vy, preto nebudem piť alkohol a fajčiť cigarety.“ Pri šikane nebude schopné zakročiť. Pri vytváraní nebezpečných hier nebude vedieť povedať: „Toto už stačilo, je tu ohrozenie života.“ Bez vôle ostane jedinec na úrovni zvieraťa alebo zombie.

Čo sa však stane, ak vôľou prekypuje a zoberie si všetko čo chce a kedy chce? Vtedy sa z neho stáva despota. Dospelý jedinec sa v tomto štádiu vývoja dokáže povzniesť nad svoje inštinkty a stereotypy. Práve naopak, svojimi špekuláciami, tvorivosťou a vôľou dokáže vytvárať také procesy a scenáre, kde mu budú ostatné zvieratá a zombie slúžiť. Ide o tzv. tip psychiky démon.

Kde nájsť zdravú hranicu medzi vôľou a jej potlačením? Treba s dieťaťom komunikovať. Pýtať sa, prečo toto takto a prečo tamto takto nie. Prečo je toto správne a tamto nesprávne. Dávať námety na rozmýšľanie. Prebudiť v ňom intuíciu a svedomie. Iba vtedy pôjde o skutočného Človeka.  U zdravého jedinca, Človeka, by podľa nás malo byť prirodzené, že disponuje vrodenými inštinktami, ktoré vie ovládať a správať sa podľa noriem kultúry. Tie by ho nemali obmedzovať pri tvorivom myslení a prejavovaní vôle. A na vrchu by mal toto všetko korigovať intuíciou a svedomím. Práve o tom je výchova. To je to umenie, pre ktoré musia mať rodičia znalosti a nevyhnutný čas. Aj o tom je KSB.

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ma podporiť viacerými spôsobmi:

SK60 0900 0000 0051 2967 7568

 

Ďakujem veľmi pekne, zábava ešte len začína!

 

Počet zobrazení: 3 446 x