Najnebezpečnejší vírus je systémová myseľ

Pred pár dňami sa mi naskytla nevšedná príležitosť. V súvislosti s určitými legislatívnymi zmenami, ktoré sa budú diať v SR, som dostal lukratívnu ponuku v jednej oblasti, kde by som v priebehu časového obdobia 6-9 mesiacov vykonával určitú činnosť v rozmedzí pár desiatok hodín s minimálnymi, až žiadnymi nákladmi. Celý proces by bol legálny, v súlade so zákonom s úspešnosťou zavŕšenia 100% a to len preto, že som mal vhodné informácie vo vhodný čas a pospájal si veci do súvislosti. Provízia by bola vo výške viac ako 5000eur, prepočte asi 200e/hod s ohľadom na podmienky, ktoré by sa dojednali. K tomu však nedošlo, pretože som ponuku odmietol.

„Prepáč, nemôžem do toho ísť, pretože to je v rozpore v mojimi etickými princípmi.“

Osoba poskytujúca túto ponuku argumentovala úplne logicky: „Pozri, oni to schvália, a určite to spraví niekto namiesto nás a ľudia budú túto činnosť aj tak robiť…“ Na to som jej odpovedal:

„To je práve ten problém, že pri týchto situáciách si ľudia nevyberú čestnosť a svoje hodnoty, ale „rozumnú“ voľbu. Preto sa nachádzame ako spoločnosť tam kde sme. Preto tento systém funguje. Jeden to „iba“ vymyslí, druhý to „iba“ schváli, tretí tomu „iba“ spraví reklamu, štvrtý to „iba“ predá a piaty to „iba“ kúpi. Všetko je legálne, nikto „akože“ nič neporušil. Lenže porušil. Spravil niečo, čo NIE JE SPRÁVNE. Je úplne jedno, že to je v súlade so zákonom, dokonca aj keby sa o tejto činnosti nikto iný nedozvedel, ide o to, že ON BY SI TO NIESOL SO SEBOU.“

Po tejto vete ostala osoba s ponukou ticho, vedela že mám pravdu a že nie je spôsob akým by ma presvedčila. Čo ma však teší o mnoho viacej, že o dva dni mi povedala: „Tento obchod ruším, nebudem sa na ňom podieľať, ďakujem že si mi to takto povedal.“ Za takúto rýchlu sebareflexiu jej patrí veľký obdiv.

Ešte raz by som chcel zdôrazniť, že ide o legálnu činnosť, rovnako ako je legálny predaj alkoholu, cigariet, rôznych farmaceutík a podobne. Všade pri týchto činnostiach, niekto robí „iba“ časť z celého reťazca kauzálnych vzťahov, pred sebou si to nejako okecá, veď keby henten a henten nerobí tamto a tamto, nedialo by sa to a nerobil by som to ani ja. Lenže deje sa to a robíš to aj ty!

Vravím tomu systémová myseľ. Je to myseľ, ktorá nevychádza za hranice súčasného systému. Rozmýšľa len v rámci koncepcie, ktorá ho v tichosti tvorí. Čo zapadá do koncepcie tohto systému, to „sa“ robí a čo nezapadá do koncepcie tohto systému, to „sa“ nerobí. Lenže priatelia, určite vám teraz poviem „veľké odhalenie“, ktoré aj tak tušíte: Takto nikdy alternatívnu koncepciu žitia ľudstva nevybudujeme a v konečnom dôsledku nás tento systém všetkých zahubí, jeho tvorcov, príživníkov, aj tichých „okecávačov“.

To, že tento systém nefunguje a je odsúdený na zánik, je jasné. Otázkou ostáva, či zanikneme spolu s ním, alebo budeme pracovať na jeho transFormácii. Pretože nestačí byť iba uvedomelý a vedieť čo je špatne. Treba vedieť čo robiť inak a naozaj to aj robiť, každý deň a z princípu, ako súčasť svojho života.

Nie, nevyzývam vás k silným manévrom ani žiadnym nepremysleným zbrklým krokom, vzburám, majdanom a podobným nezmyslom. Naopak, zamyslite sa: „V ktorej činnosti môžem ja sám zmeniť svoje stereotipy a návyky? Ktorými činnosťami podporujem tento systém, aj keď viem že to nie je správne? Čo môžem ja sám osobne hneď teraz zmeniť svojimi bežnými rozhodnutiami bez ohľadu na to, či o tom niekto vie, nevie, alebo aký by mal na to názor? Kde môžem byť principiálny? Som si istý, že každý z náš ma na čom pracovať.

 

A čo s mojím finančným zárobkom? Musím povedať, že ma to lákalo. Je x činností, kde by som to vedel osožne využiť. Keby na nič iné, tak na masovú reklamu tejto stránky alebo KSB celkovo. Lenže to by som si zase už iba okecával svoje NESPRÁVNE rozhodnutie. Beriem to ako maTričnú udalosť, ktorú som ustál a nemusel si podobnú skúšku absolvovať po zacyklení o nejaký čas znova. Ako bojar na rázcestí, keď si vyberal ktorou cestou pôjde. Som presvedčený, že peniaze potrebné na činnosti, ktoré by som potreboval, sú mi aj tak na ceste a dokážem ich zarobiť aj iným spôsobom.

 

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ma podporiť viacerými spôsobmi:

SK60 0900 0000 0051 2967 7568

 

Ďakujem veľmi pekne, zábava ešte len začína!

 

Počet zobrazení: 4 433 x