Dostatočne Všeobecná Teória Riadenia (DVTR)

Svet sa zmenil. V dnešnej dobe sa každý človek stretáva s obrovským závalom informácií, ktorými sa nedobrovoľne dostáva do pozície objektu propagandy a zaužívaných stereotypov. Rozlíšiť podstatu podávanej informácie od propagandy nie je jednoduché. Dokonca aj tzv. príručky kritického myslenia neposkytujú vhodné algoritmy a javia sa byť len ďalšou formou manipulácie. DVTR nám ponúka možnosť ako analyzovať sociálne procesy a rozpoznať pohnútky manipulátorov.

DVTR je:

  • Unikátna publikácia nemajúca analóg pre formovanie obrazno-procesného a logického myslenia.
  • Univerzálny systém riadenia pre Vaše životné okolnosti.
  • Možnosť pre všetkých mladých ľudí, aby sa vo svete zorientovali.
  • Prostriedok akým si zvýšite rozhľad a chápanie vo rôznych oblastiach života.
  • Učebnica poskytujúca metodológiu poznania a tvorivosti
  • Príležitosť, ako si obhájiť svoje spravodlivé záujmy, svojej rodiny, či ľudstva.
  • Spôsob, akým sa môžu dorozumievať špecialisti rôznych odvetví.

 

Žijeme v dobe, kedy sa bude musieť KAŽDÝ rozhodnúť a prevziať zodpovednosť za svoj život. Bez znalostí, ktoré sú nevyhnutné pre túto novú dobu, to však nepôjde. Napíšte do kolonky svoj email a my Vám pošleme zdarma celú DVTR. Pokiaľ by ste chceli absolvovať náš výučbový kurz „Základy DVTR“, budeme veľmi radi.

 

Ďakujeme a prajeme veľa úspechov pri štúdiu!